Beste vrienden van het House of Life en Foundation House of Life,

Bijna een jaar geleden lieten we al weten dat we druk bezig waren met de vormgeving van een nieuwe website. Een jaar later is de website nog steeds niet klaar. Hoe komt dat?

Wel, de vormgeving van de nieuwe website is zo anders dan de huidige website dat we genoodzaakt zijn om alle teksten te herschrijven en in te delen. Iedereen die ooit bezig is geweest om teksten voor een website te schrijven weet dat dit vooral een proces is dat gevoed wordt door inspiratie. Inspiratie wordt weer gevoed als er voldoende ruimte en rust in en om je heen is om je te focussen op de inhoud……Aan dit laatste heeft het dit afgelopen jaar een beetje aan ontbroken. Dus gaan we rustig en gestaag verder met het vormgeven van de nieuwe website die er echt heel mooi uit komt te zien maar moeten we het tot dan toe doen met de jas die we nu nog hebben want een wijs gezegde zegt ” Gooi nooit je oude jas weg voordat je de nieuwe in handen hebt want je gaat anders kou lijden!

In deze nieuwsbrief hebben we een tweetal boeken die wij u van harte willen aanbevelen. 

Het eerste boek is ‘Abydos the great Healing temple of ancient Egypt, teachings from the priests and priestesses in the past’ geschreven door Erica Rijnsburger in samenwerking met Horus van Abydos.

Het boek is op dit moment alleen verkrijgbaar als E book maar we hopen dat binnenkort het boek in het House of Life in gedrukte versie verkrijgbaar zal zijn.

Het E boek is te bestellen door te klikken op deze link: Abydos, the great healing temple of ancient Egypt        

Het tweede boek dat binnenkort uit komt is het boek ‘Per Ankh, het Levenshuis’geschreven door de Nederlandse Margreet de Boer.

Het boek Per Ankh, Het Levenshuis geschreven door Margreet Merenit de Boer is deze week door haar proefdruk heen gekomen.

We hebben het grote genoegen gehad om in de periode 2011 – 2013 Margreet in het Healing Centre House of Life in Abydos te begeleiden en haar bij te staan in haar bijzondere proces met de uiteindelijke unieke en de zo bijzondere afsluiting aan de voet van de Gab in de woestijn van Abydos zomer 2013. Een onvergetelijk moment……..

Het boek van Margreet met haar zeer persoonlijk verslag geeft o.a. een inkijk in het spirituele werk waar Horus en ik in het House of Life zo ongelofelijk aan waren toegewijd.

Het boek Per Ankh, Het Levenshuis wordt op dit moment alleen is het Nederlands uitgegeven.

Wij zijn blij voor Margreet en we beseffen dat zij met haar boek diep tot mensen door zal dringen. We hopen dan ook dat dit boek velen zal inspireren om naar binnen te gaan om te durven het eigen unieke pad te gaan lopen en dat het duidelijk zal maken waarvoor wij het House of Life hebben gecreëerd.

Het laatste mooie nieuws is dat precies over een jaar, om precies te zijn van 25 t/m 31 maart 2019, de eerste House of Life Healing Conferentie plaats zal vinden.

Voor dit evenement hebben wij een speciale pagina aangemaakt waarop we alle informatie over de House of Life Healing Conferentie 2019 zullen plaatsen. Voor nu is het allerbelangrijkste dat u de datum in uw agenda noteert. Klikt u op deze link dan komt u op de speciale House of Life Healing Conferentie 25 t/m 31 maart 2019.    pagina. 

Met dit laatste nieuws sluiten we deze nieuwsbrief af. Binnenkort volgt meer informatie over de Foundation House of Life en De week van Abydos en haar donateurs Foundation House of Life verwendag.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.