Beste House of Life vrienden en vriendinnen,

De zomer laat zich nu al in al haar uitbundigheid zien hoewel het nog steeds officieel voorjaar is! Dat belooft dus veel goeds en vormt een mooie openingszin om in deze nieuwsbrief alle goede en nieuwe ontwikkelingen te vermelden.

3 juni Boek presentatie Per Ankh Het Levenshuis geschreven door Margreet Merenit de Boer.

Zondag 3 juni heeft in Middelburg de boekpresentatie plaatst gevonden van het boek Per Ankh, Het Levenshuis, geschreven door Margreet Merenit de Boer.

In deze spirituele biografie beschrijft Margreet Merenit haar meditatieve reizen langs de heiligdommen van het oude Egypte en haar ervaringen tijdens haar verblijven en de opleiding Ancient Egyptian Healing die zijin het House of Life in Abydos tussen 2011 en 2013 heeft gevolgd.

Het is bijzonder om haar verhaal in boekvorm te lezen. Vele dierbare herinneringen zijn opnieuw  aangeraakt. Wat een bijzondere tijd was dat!

Op verzoek en uitnodiging van Margreet Merenit heb ik tijdens haar boek presentatie een toelichting gegeven over waarom en waarvoor wij het House of Life hebben gecreëerd en heb ik over de waarde van de opleiding Ancient Egyptian Healing kunnen vertellen. 

Per Ankh, het Levenshuis, is verschenen in het Nederlands maar de Engelse vertaling is bijna klaar!

Haar boek is te bestellen door een mail te sturen naar: merenit@spiritualiteitenkunst.nl

House of Life Healing Conferentie 25 t/m 31 maart 2019

Het initiatief om de eerste House of Life Healing conferentie te gaan organiseren is overal even enthousiast ontvangen. De President van de Universiteit van Sohag, die wij op de hoogte hebben gesteld van ons initiatief, draagt de conferentie een zeer warm hart toe en zal de conferentie wellicht in maart 2019 ook openen.

Het resultaat van ons harde werken mag er zijn! We hebben een prachtig en werkelijk uniek programma samengesteld en zijn er trots op dat we dit aan kunnen bieden! We zijn erg blij met de gastsprekers Huub Pragt, Jim Westerman, Patricia Awyan, Raba Awyan, Brian Flynn en Mahmoud Amer Elgendy. Ook zullen Horus en Aset het House of Life vertegenwoordigen tijdens de workshops en presentaties. Het is voor iedereen een uitgelezen kans om waardevolle kennis op te doen, ervaringen te ondergaan, ontmoetingen te hebben en om eindelijk het Osireion te kunnen bezoeken en de archeologische plekken Um El Ga’ab, Shunta Sil Beeb en Khum El Sultaan, archeologische sites die normaal voor het publiek niet toegankelijk zijn!

Wij willen u van harte uitnodigen om de House of Life Healing Conferentie Brochure te lezen.

We zijn blij dat de eerste deelnemers zich hebben opgegeven!

Het organiseren van de House of Life Healing Conferentie is een initiatief van de Foundation House of Life.

Foundation House of Life:

De Week van Abydos & De Donateursverwendag:

Net als alle voorgaande jaren gaan we dit jaar weer De Week van Abydos vieren! Voor de vaste donateurs wordt op zaterdag 23 juni een speciale verwendag georganiseerd!

De week van Abydos vindt plaats van maandag 18 juni t/m zondag 24 juni en wordt gehouden in de Gaia praktijkruimte en natuurtuin van Sjef en Yvon Taken. Het activiteiten programma is binnenkort te vinden op de Foundation pagina van de House of Life website:

Als vanouds is deelname aan de activiteiten tijdens De Week van Abydos op basis van vrije giften. We hopen velen te verwelkomen. Elke financiële bijdrage is welkom. Onze steun aan de groep van dertig kinderen van arme families uit het dorp Abydos blijft onverminderd nodig nu de economie van Egypte een enorme inflatie laat zien. Helaas zijn de families die rond moeten komen van een klein inkomen hier de dupe van en groeit de groep mensen die in armoede leven en afhankelijk zijn van de steun uit hun omgeving elke dag weer.

Hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze zomerse lente nieuwsbrief. Wij wensen iedereen een goede zomer toe in de hoop dat we elkaar in de toekomst in het House of Life weer kunnen ontmoeten! Love and Light, House of Life crew, Horus & Aset

 

 

Beste vrienden van het House of Life en Foundation House of Life,

Bijna een jaar geleden lieten we al weten dat we druk bezig waren met de vormgeving van een nieuwe website. Een jaar later is de website nog steeds niet klaar. Hoe komt dat?

Wel, de vormgeving van de nieuwe website is zo anders dan de huidige website dat we genoodzaakt zijn om alle teksten te herschrijven en in te delen. Iedereen die ooit bezig is geweest om teksten voor een website te schrijven weet dat dit vooral een proces is dat gevoed wordt door inspiratie. Inspiratie wordt weer gevoed als er voldoende ruimte en rust in en om je heen is om je te focussen op de inhoud……Aan dit laatste heeft het dit afgelopen jaar een beetje aan ontbroken. Dus gaan we rustig en gestaag verder met het vormgeven van de nieuwe website die er echt heel mooi uit komt te zien maar moeten we het tot dan toe doen met de jas die we nu nog hebben want een wijs gezegde zegt ” Gooi nooit je oude jas weg voordat je de nieuwe in handen hebt want je gaat anders kou lijden!

In deze nieuwsbrief hebben we een tweetal boeken die wij u van harte willen aanbevelen. 

Het eerste boek is ‘Abydos the great Healing temple of ancient Egypt, teachings from the priests and priestesses in the past’ geschreven door Erica Rijnsburger in samenwerking met Horus van Abydos.

Het boek is op dit moment alleen verkrijgbaar als E book maar we hopen dat binnenkort het boek in het House of Life in gedrukte versie verkrijgbaar zal zijn.

Het E boek is te bestellen door te klikken op deze link: Abydos, the great healing temple of ancient Egypt        

Het tweede boek dat binnenkort uit komt is het boek ‘Per Ankh, het Levenshuis’geschreven door de Nederlandse Margreet de Boer.

Het boek Per Ankh, Het Levenshuis geschreven door Margreet Merenit de Boer is deze week door haar proefdruk heen gekomen.

We hebben het grote genoegen gehad om in de periode 2011 – 2013 Margreet in het Healing Centre House of Life in Abydos te begeleiden en haar bij te staan in haar bijzondere proces met de uiteindelijke unieke en de zo bijzondere afsluiting aan de voet van de Gab in de woestijn van Abydos zomer 2013. Een onvergetelijk moment……..

Het boek van Margreet met haar zeer persoonlijk verslag geeft o.a. een inkijk in het spirituele werk waar Horus en ik in het House of Life zo ongelofelijk aan waren toegewijd.

Het boek Per Ankh, Het Levenshuis wordt op dit moment alleen is het Nederlands uitgegeven.

Wij zijn blij voor Margreet en we beseffen dat zij met haar boek diep tot mensen door zal dringen. We hopen dan ook dat dit boek velen zal inspireren om naar binnen te gaan om te durven het eigen unieke pad te gaan lopen en dat het duidelijk zal maken waarvoor wij het House of Life hebben gecreëerd.

Het laatste mooie nieuws is dat precies over een jaar, om precies te zijn van 25 t/m 31 maart 2019, de eerste House of Life Healing Conferentie plaats zal vinden.

Voor dit evenement hebben wij een speciale pagina aangemaakt waarop we alle informatie over de House of Life Healing Conferentie 2019 zullen plaatsen. Voor nu is het allerbelangrijkste dat u de datum in uw agenda noteert. Klikt u op deze link dan komt u op de speciale House of Life Healing Conferentie 25 t/m 31 maart 2019.    pagina. 

Met dit laatste nieuws sluiten we deze nieuwsbrief af. Binnenkort volgt meer informatie over de Foundation House of Life en De week van Abydos en haar donateurs Foundation House of Life verwendag.

 

Beste vrienden van het House of Life en Foundation House of Life,

Het is al enige tijd geleden dat de laatste nieuwsbrief is verschenen. De reden voor deze stilte komt omdat achter de schermen aan de nieuwe House of Life website wordt gewerkt. We hadden gehoopt deze nu al te kunnen presenteren maar de geheel nieuwe structuur van de website vraagt om veel aanpassingen en herschrijvingen van de teksten. Omdat we dringend iets mee willen delen hebben we besloten deze nieuwsbrief toch nog op de oude House of Life website te plaatsen.

Foundation House of Life:

Wat we graag met jullie willen delen is het volgende. Zoals velen van jullie weten is in 2010 in Nederland de onafhankelijke stichting Foundation House of Life Abydos opgericht met als doel sociaal culturele projecten in het dorp Abydos te realiseren. Daarmee ondersteunt zij in actieve zin het Hotel Healing centre House of Life in haar doelstelling om voor het dorp Abydos van betekenis te willen zijn.

Sinds 2010 financiert de Foundation jaarlijks het onderwijsproject en heeft het in de afgelopen jaren diverse persoonlijke hulpverleningsprojecten ten bate van de inwoners van Abydos ondersteund. In 2013 is zelfs door toedoen van de Foundation de kleuterschool van Abydos voltooid.

Het Foundation onderwijsproject houdt in dat dertig kinderen uit arme families ondersteunt worden in alles wat zij nodig hebben gedurende het schooljaar zoals het schooluniform, sportkleding, vrije tijdskleding en leermateriaal.

De Foundation probeert via donateurs en jaarlijkse activiteiten dit project te financieren. Zeven jaar lang is dit gedaan door in Nederland in juni De Week van Abydos te organiseren. Een week lang activiteiten, lezingen en workshops waaraan de bezoeker kon deelnemen op basis van een vrije gift.

Na zeven jaar willen we graag een nieuwe koers gaan varen. We zouden heel graag vaste donateurs willen werven die maandelijks of per kwartaal of eens per jaar een bedrag willen doneren zodat we weten over welk bedrag we kunnen beschikken en er zelfs ook andere wensen gerealiseerd kunnen worden. Al jaren staat namelijk op het wenslijstje om tijdens de zomerweken in Abydos zelf De kinderweek van Abydos te organiseren!!! Niet een activiteitenweek om geld in te zamelen maar een activiteitenweek om de kinderen van Abydos kennis te laten maken met muziek – dans en theater omdat het prachtige en Universele mediums zijn die de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleren en ondersteunen. Het geeft kinderen de kans om goede en nieuwe ervaringen over zichzelf en met elkaar op te doen. Dit laatste is wellicht nu nog te vroeg maar wie niet wenst zal niet wagen en wie niet waagt zal nooit winnen!

Om het onderwijs project in september te kunnen bekostigen is € 3000, – nodig. Op dit moment hebben wij dankzij een aantal vaste donateurs al de beschikking over bijna € 1000, – . We zijn daar heel blij mee! Gaat u ons ook helpen zodat we Samen het onderwijsproject 2017 – 2018 kunnen financieren? Dit zou geweldig zijn!!

Door op het inschrijfformulier te klikken vindt u alle gegevens hoe u onze donateur kunt worden en kunt u nu al uw gift doneren. Onze hartelijke dank!!

We willen graag iets terug doen voor u als donateur!

Graag willen wij dan als Foundation iets voor u als donateur terug doen en bieden we onze donateurs een speciale verwendag aan. Deze donateurs verwendag wordt georganiseerd op zaterdag 24 juni in de natuurtuin van Sjef en Yvon Taken in het Gelderse Ruurlo. Dus heeft u ons ooit ondersteund en wilt u dit in de toekomst graag blijven doen, dan bent u van harte welkom om elkaar op zaterdag 24 juni in de natuurtuin van de familie Taken ( weer ) te ontmoeten. Het volledige programma volgt binnenkort.

Afscheid van Miryam Droop en Ineke van Sterkenburg.

De donateurs verwendag zal tevens de laatste activiteit zijn voor Miryam en Ineke als Foundation bestuursleden. Tijdens de verwendag zullen we afscheid van hen nemen.

Sinds de oprichting van de Foundation in 2010 zijn zij betrokken geweest om de doelstellingen van de Foundation te realiseren. Samen hebben we dit met met hart en ziel en vol liefde voor het House of Life en het dorp Abydos gedaan en is de regenboogbrug tussen Nederland en Egypte tot stand gekomen. 

Het Foundation bestuur, Egypte Mohammed Abdelmotagally, Nederland: Miryam Droop, Ineke van Sterrenburg, Yvon Taken

 

 

 

Beste vrienden en vriendinnen van het Hotel Healing centre House of Life Abydos – Hathor Healing Reizen – Foundation House of Life,

De zomer dient zich aan, de natuur staat in volle bloei. Er ligt een inspirerend half jaar achter ons waarin de twee opleidingsreizen Ancient Egyptian Healing I – II – III in januari en april en de reis “ In de voetsporen van de oude Egyptenaren” in maart j.l. voor bijzondere ervaringen hebben gezorgd. Steeds maar weer blijkt hoe diep Egypte met haar prachtige tempels en krachtplekken onze ziel kan raken en een proces in gang zet die uniek te noemen is. Dat het verblijf in het House of Life daar ook aan heeft bijgedragen is een fijne gedachte.

Ancien Egyptian Healing I – II – III

De opleiding Ancient Egyptian Healing wordt de komende tijd ieder seizoen aangeboden en staat onder leiding van Horus en Yvon/Aset. Heb je vragen of interesse om een interessant en uniek spiritueel ontwikkelingsproces in te gaan die jou opleidt tot healer of wil je de opleiding doen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, neem dan contact op met Yvon. info@hathorreizen.info

De volgende twee opleidingsreizen in 2016 staan gepland van 23 juli t/m/ 13 augustus en 9 t/m 30 november.

In 2017 staan de opleidingsreizen gepland van 10 t/m 31 januari – 20 april t/m 11 mei – zomerweken 14 juli t/m 10 augustus – 9 t/m 30 november. ( voorlopige datums)

In de volgende reviews zijn de ervaringen van Annelies en Nicole opgenomen:

Review door Annelies:

‘Afgelopen Jan. 2016 ben ik met Yvon/Aset mee geweest naar Abydos voor de opleidingsreis Ancient Egyptian Healing course II. Het was héérlijk!

Er zijn eigenlijk geen goede woorden voor om uit te leggen wat je ervaart tijdens zo’n reis. Naast de vele dagen die wij hebben doorgebracht in het House of Life in Abydos – een heel mooi en fijn hotel en healing centrum, welke als een thuis voelt met alle lieve mensen die ons daar altijd met een warm Hart ontvangen – hebben wij diverse ancient sites bezocht waaronder b.v. Valley of te Kings, Tel El Amarna, het Land van Akhenaten, en nog veel meer bijzondere plaatsen, wat iedere keer een prachtige ervaring was.

De begeleiding van Yvon, echt een vrouw met een Gouden Hart en beide benen stevig op de grond, heb ik als zo heel liefdevol ervaren. Ieder moment dat ik geraakt werd of vragen had was zij er met een invoelend luisterend oor of met haar liefdevol en troostend Hart. Samen met Horus, een man met een Gouden Hart en een kennis die je niet veel tegen komt,begeleidde zij mij in mijn proces, en nog steeds. Ik heb dit als zeer verrijkend ervaren en voel me dankbaar dat wij op elkaars weg zijn gekomen. Ik voel dat ik meer in mijn eigen Kracht terug kom.

In Abydos; de Tempel van Seti, het duizenden jaar oude Osirion achter de Tempel….uren heb ik er doorgebracht…heilig…sereen…thuis…heerlijk.

Er zijn geen goede woorden om uit te drukken hoe alles voelt. Dit is iets wat ieder in het Hart ervaart. Ik voel me dankbaar dat ik in de gelegenheid mag zijn dit alles te ervaren.

Ik kijk uit naar onze volgende reis; deel 3 van de Ancient Egyptian Healing course….naar wat er dan op mijn weg mag gaan komen.

In ieder geval Yvon/Aset, Horus en alle lieve mensen van het House of Life in Abydos. Dat zit alvast goed!

Jullie zijn voor altijd in mijn Hart. Eén familie ♡ Nogmaals dank voor jullie allemaal; Yvon, Horus, Taher, Adam, Hamdey Mamdour en Tarek. Tot gauw! Veel liefs voor jullie ♡ Annelies’

Review door Nicole:

In april / mei j.l. heb ik deel I van de opleiding tot Ancient Egyptian Healer gevolg. Het is vooral een innerlijk proces, wat door iedereen anders ervaren zal worden. Het is voor mij een geweldige tijd in Abydos geweest. Vooral de liefdevolle ondersteuning van Horus en Aset hebben me diep geraakt. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik me liefdevol omhuld voelde, waardoor ik ruimte durfde te geven aan alles wat er op dat moment was. Ik voelde me volledig gezien en geaccepteerd.

Ook het steeds weer in de tempel zijn, heeft me veel gebracht. Nu terug in Nederland voel ik, dat deze weken in Abydos heling hebben gebracht. Lieve groet, Nicole

Zandhealing & Retraite

De zomerweken komen eraan. De periode in het jaar waarin de zandhealingen kunnen worden gegeven. Een heel speciaal proces om te mogen begeleiden. Mensen die de afgelopen jaren een zandhealing hebben ondergaan weten hoe speciaal die ervaring is. De ka die bij ons fysieke lichaam hoort wordt letterlijk even aan de aarde toevertrouwd en zoals de aarde ons steeds weer laat zien, is haar transformerende kracht enorm. De Ba, ons Zielen Licht krijgt daardoor ruimte en kan letterlijk in kracht en Licht groeien…..

Review door Lettie Gerber:

Hathor Zandhealing kuur Abydos 2015 Lettie Gerber

Mijn leven heeft zich gekenmerkt door de zoektocht hoe mijn jeugdervaringen als domineesdochter en opgegroeid met strenge en dogmatische leefregels waar ik aan moest voldoen, te transformeren naar een leven van onafhankelijkheid en een leven zonder hel en verdoemenis. Een proces wat uiteindelijk leidde naar een leven als kunstenares en een reiki praktijk. Een intens proces van inmiddels al een heel leven.

Vorig jaar voelde ik dat ik naar Egypte “moest”. Zoals altijd word ik naar de juiste plaats geleid en kwam ik terecht op de website van Hathor Healing Reizen en het House of Life.

Daar las ik verschillende mogelijkheden, de zandhealingen spraken me wel aan! Dus boekte ik zo snel mogelijk, en het lukte allemaal. Ik kon half juli een zandhealingkuur ondergaan.

In Abydos aangekomen merkte ik dat de energie van Egypte, en Abydos “boven op me viel”. Het gegeven dat ik mijn hele leven al geen diepte had ik gezien, speelde me opeens parten. Het werd lastig om trappen te lopen, enz. enz. De eerste dag het prachtige hotel verkend: met een zwembad, een geweldige hotelaccommodatie met ook een healing afdeling en natuurlijk de eetzaal.

Ook de tweede en derde dag werden besteed aan acclimatiseren, reinigen en voetbaden, etc. De vierde dag gingen we naar de tempel. Ik werd geweldig ondersteund door Yvon en dat was ook wel nodig. Al die dagen en nachten waren er verhelderende dromen, gesprekken met Yvon en meditaties. Op de 5e dag volgde de eerste zandhealing. Er werd een kuil gegraven in de woestijn, en daar kon ik in. Zorgvuldig werd ik bedekt met zand, een paraplu boven m’n hoofd. Wat een ervaring.

Na 3 kwartier of een uur werd ik er weer uit geholpen, en dronk ik de reinigende thee. Kapot was ik !!! Gelukkig waren er genoeg helpende handen om me naar de auto te brengen. De volgende dag volgde dezelfde procedure; gelukkig ging dat allemaal al wat gemakkelijker. Ook weer veel slapen, en verhelderende dromen. De dag daarna weer geneeskrachtige baden, met oliën. Ook daarin gebeurde veel.

Tijdens de derde zandhealing kon ik mijn ka in het zand laten verdwijnen. Toen verscheen voor mijn geestesoog een piramide, waar ik in ging. Ik ging naar beneden, en kwam aan bij een rivier. Naar de overkant werd ik begeleid door een “zwarte hond”, bij nader inzien Anubis.

Zo leerde ik langzamerhand onderscheid maken tussen Ka en Ba. Soms kon ik die woorden niet meer horen, wat veel zegt over mijn weerstanden, die zeker ook te maken hebben met mijn godsdienstige opvoeding. Ook in meditaties hoorde ik soms hetzelfde als de gebeden die in de kerk werden uitgesproken, wat enorm veel weerstand bij mij opleverde. Daar afstand van nemen was en is soms best lastig.

Tijdens de vierde zandhealing ging ik weer verder op mijn reis in mij zelf. De beelden waren veelzeggend en bemoedigend, een weg met twee engelen aan mijn zijde die mij begeleidden. De volgende dag het lied “Moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land”. Weer een christelijk lied, maar daar heb ik al geen moeite meer mee……

Vooral door Yvon/Aset werd geweldig goed voor me gezorgd. Iets wat ik heel mijn leven nog niet had ervaren, en vooral, had kunnen toelaten …….Inmiddels heb ik de Zevendaagse-cursus “ In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen” bij Yvon achter de rug, en daar hoorde ook een reis naar Egypte bij.

De Ba en de Ka

De Ba en de Ka zijn voor de meeste mensen onbekende begrippen. Voor de oude Egyptenaren waren het  levende krachten en energieën, spirits die rondom en in de persoon leefden en de persoonlijkheid van iemand hier op aarde vormden. Dit tezamen met nog veel meer ‘spirits’ want elk orgaan of onderdeel van het fysieke lichaam putte volgens de oude Egyptenaren haar kracht uit en werd aangestuurd door een eigen spirit. Een mensbeeld dat niet eenvoudig met onze westerse kijk op de ontwikkeling van de mens kan worden vergeleken omdat dan de essentie verloren gaat. Het House of Life is juist daarvoor opgericht om die oude unieke kennis te behouden, die essentie te bestuderen en  vast te leggen om het uit te dragen.

Het is o.a. deze kennis die Omm Sety aan Horus heeft doorgegeven en die hij op zijn beurt weer heeft doorgegeven aan Yvon/Aset. Dat Horus nog veel meer kennis in zich mee draagt die voor de toekomst  niet verloren mag gaan is duidelijk. De komende jaren hopen we deze kennis vast te leggen en uit te dragen in o.a. de opleiding Ancient Egyptian Healing. Daarmee wordt het Healing centre House of Life verder tot ontwikkeling gebracht. Met het gereed komen van het House of Life de volgende grote opdracht waaraan gewerkt gaat worden.

Het komende reisprogramma:

Voor het komende half jaar staan twee nieuwe boeiende reizen op het programma, de vrouwenreis ‘Egypt, roots of the Goddess’ en de James Wanless Voyager Tarot Egypt reis.

‘Egypt, roots of the Goddess’ 13 t/m 26 oktober

‘Egypt, roots of the Goddess’ is een reis onder leiding van Yvon en dochter Madelinde. Het belooft een bijzondere reis te worden waarin we ons verdiepen in de kracht van het vrouwelijk principe…….niets is sterker dan de scheppende en vrouwelijke oerkracht.

Het oude Egypte is doordrongen van deze kennis en deze wijsheid. Het opnieuw in aanraking komen met de scheppende oerkracht in ons vrouwen zorgt voor veel creativiteit en opent vele nieuwe wegen in ons. Dit proces gaan we samen aan. We gaan begrijpen wat die oerkracht is, we gaan het voelen en geven het namen. We gaan begrijpen wat het echte zusterschap is en we gaan begrijpen hoe Isis en Nepthis dit ‘leefden’. We gaan vanuit de diepte begrijpen hoe kwetsbaar en tegelijkertijd onaantastbaar de scheppende kracht van vrouwen is. Ben jij erbij om dit samen met ons te beleven en te vieren klik dan snel op de volgende link om het reisprogramma te lezen:

“Egypt, roots of the Goddess”

‘De James Wanless Voyager Tarot Egypt reis’ 7 t/m 21 december

De James Wanless Voyager Tarot Egypt reis die James samen met Yvon onderneemt belooft een zeer inspirerende reis te worden. Dit kan niet anders met wereldcoach van formaat James Wanless en de diepe verbondenheid die Yvon heeft met het oude Egypte. Tijdens deze reis zullen James en Yvon geïnspireerd door ieders unieke achtergrond, de deelnemers meenemen naar de diepere lagen van ons bewustzijn. Lagen die verbonden zijn met oude kennis die we terug vinden in spirituele tradities als die van Egypte, Tibet, Noord en Zuid Amerika en India en de basis vormen van de Voyager Tarot deck.

Tijdens deze reis en tijdens het verblijf in het House of Life zal James in de vorm van sharings en masterclasses de deelnemer op uitnodigende wijze inspireren hoe de Voyager Tarot in het dagelijks leven te gebruiken en hoe we ons creatieve brein kunnen inzetten om te creëren. Hoe we onze handelingen in het dagelijkse leven zo kunnen inzetten dat ons leven afgestemd raakt op een leven dat we ons wensen en we willen leiden.

Yvon zal daarin haar kennis en verbinding met het oude Egypte inzetten waardoor een dieper begrip en een diepere verbinding met de Voyager Tarot en de Egyptische symbolieken die James in dit spel heeft gebruikt ontstaat en daarmee innerlijke poorten worden geopend. Wil je meer weten over deze reis klik dan op de volgende link:

“James Wanless Voyager Tarot Egypt reis” 

Retraite verblijf “Non dualiteit in het oude Egypte” 20 t/m 29 oktober door Erica Rijnsburger en Henk van der Eng.

Met veel genoegen verwelkomen we Erica Rijnsburger en Henk van der Eng die in oktober in het House of Life de retraite ‘Non-dualiteit in het oude Egypte’ verzorgen. We wensen Erica en Henk een succesvolle retraite in Egypte en het House of Life toe. Alle informatie daarover vind je door op de volgende link te klikken:

“Non dualiteit in het oude Egypte”

Foundation House of Life:

Op dit moment ligt de zevende editie van De week van Abydos in Nederland achter ons. De aanmeldingen om te verblijven in de natuurtuin van Sjef en Yvon Taken en de deelname aan de diverse workshops op basis van vrije giften is een groot succes geworden. We kunnen trots zijn dat op dit moment een bedrag van ruim € 3500, – op de bankrekening staat. Dit alles ten bate van de foundation die daarmee voor het zevende jaar het Foundation House of Life onderwijsproject kan bekostigen.

Heb je deze week niet kunnen bezoeken maar zou je wel de foundation willen steunen, elke gift is meer dan welkom op bankrekening: Stichting Foundation House of Life Nederland

Rabobank: NL94RABO 0111398886 – BIC: RABONL2U

Voor een vrolijke terugblik op De week van Abydos 2016 verwijzen we u graag naar: Vrolijke terugblik Week van Abydos 2016   

Voor meer informatie over de doelstellingen van de Foundation House of Life zie:

Doelstellingen Foundation House of Life Abydos

Namens de Foundation House of Life Abydos onze hartelijke dank!!

Veiligheid in Egypte

Egypte voelt op dit moment stabiel en georganiseerd. Natuurlijk kampt het land nog met grote problemen. De dramatische terugloop van het toerisme heeft voor grote werkloosheid gezorgd. Hotels hebben noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Toch is voelbaar dat de Egyptenaren van deze schok zijn bekomen en weer in hun eigen kracht zijn gaan staan. Egypte is altijd een land geweest dat zich kan aanpassen aan grote veranderingen.

De afgelopen drie reizen door Egypte waren hele prettige reizen, weliswaar met een politie escorte maar zonder meer veilig en prettig. Egypte heeft ten aanzien van het toerisme een eigen politie eenheid die te herkennen is aan de witte uniformen die zij dragen. Al jaren voert de overheid het beleid dat toeristen onder escorte van plaats naar plaats worden begeleidt. Zo ook de reizen die het afgelopen half jaar plaats vonden. We kunnen niets anders zeggen dan dat deze begeleiding goed en prettig was.

Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze nieuwsbrief. We wensen iedereen een prachtige zomer toe en we hopen velen onder jullie in de toekomst in Egypte maar vooral in het House of Life te ontmoeten…….alle medewerkers kijken daar naar uit!

Waar we ook verblijven op de wereld, ‘We are all connected”….

Email adressen:

Vragen en algemene informatie: info@houseoflife.info

Boekingen en reserveringen: booking@houseoflife.info

Informatie over de opleiding Ancient Egyptian Healing I – II – III: info@hathorreizen.info

Boekingen reizen en verdere informatie over reisprogramma’s: info@hathorreizen.info

Boekingen via Jasmin Travel morsheabydos@gmail.com

Namens iedereen die ik in deze nieuwsbrief vertegenwoordig – het House of Life – de Foundation House of Life – de Flower of Life en tenslotte Hathor Healing Reizen.

In liefde verbonden, Yvon/Aset

 

Beste vrienden van het House of Life,

Met deze extra korte nieuwsbrief willen wij jullie informeren over de ontwikkelingen in het House of Life.

Velen onder jullie hebben van dichtbij meegemaakt wat er eind 2013 in en met het House of Life is gebeurd. Gebeurtenissen en beslissingen die de spirituele waarden en een goede ontwikkeling van het House of Life vanaf dat moment zijn gaan blokkeren.

Wat in deze afgelopen 2,5 jaar ook is getracht en gedaan, het is niet mogelijk gebleken om met Dhr. en Mevr. Meihuizen in het House of Life tot een goede en vruchtbare samenwerking te komen. Daarom is door ons nu besloten de samenwerking met hen definitief te beëindigen.

Het moge duidelijk zijn dat er respect is voor wat Dhr. en Mevr. Meihuizen voor het realiseren van het project hebben gedaan.

Dit betekent dat er verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling en de opzet van het House of Life zoals die oorspronkelijk was bedoeld en zal deze verder door Horus en Aset worden uitgedragen.

Op de website http:www.houseoflife.info is alle informatie te lezen die nodig is voor een verblijf, de opleiding Ancient Egyptian Healing, de diverse healing programma’s en de Foundation House of Life.

De opleiding Ancient Egyptian Healing en de healing programma’s die door het House of Life worden aangeboden staan onder supervisie van Horus en Aset.

De reizen worden georganiseerd door Jasmin Travel Egypt en Hathor Healing Reizen.

Email adressen:

Vragen en algemene informatie: info@houseoflife.info

Boekingen en reserveringen: booking@houseoflife.info

Boekingen reizen en verdere informatie over reisprogramma’s: info@hathorreizen.info

Boekingen via Jasmin Travel morsheabydos@gmail.com

Wij hopen dat velen onder jullie Egypte – het House of Life en haar Foundation blijvend een warm en open hart toedragen. We hopen dat we velen onder jullie in de toekomst opnieuw mogen verwelkomen in de sfeer van de Egyptische gastvrijheid, openheid en in een vertrouwen die het Hotel Healing centre House of Life in Abydos zo lief is.

Horus en Aset

 

She (kind of) rose from the dead, deciphered hieroglyphic inscriptions, brought offerings to the Gods of ancient Egypt and walked into their shrines barefoot. Omm Sety charmed snakes, healed the sick and mesmerized the world with the story of her love affair with King of Egypt, Sety I (who ruled around 1300 BC)
Watch my short documentary that sheds the light on the last twenty years of the life of ‘Omm Sety’ in Abydos. Mr. Horus is revealing new information about her rituals as a temple priestess, her hidden discoveries and also her life dream and death wish.

The interview with Mr. Horus was filmed in February 2015 in the ‘House of Life’ spiritual healing resort in the historical and tranquil village of Abydos in Upper Egypt.

Dear Mr Ashraf Ezzat,

Congratulations, you made an amazing documentary….

Creative, integrity and beautiful told!! The music on the background is beautiful and peaceful and supports the whole story…. It keeps your intention the whole time…. In fact It was to short I could have listen and watch to it much longer.

You created a beautiful and special historical story about Omm Sety in an amazing and special way.

It can travel into the world where many people are waiting to see it. Deep respect and much love from us, Horus and Yvon/Aset

https://www.youtube.com/watch?v=mFOmhMXPIdU

 

2011 – 2016

We reached the magical 2000 Likes of Facebook! We really appreciate your friendship. We would like to thank you for your friendship. We are all connected!!

 

The real interesting documentary of the interview with Mr. Horus about the life and his experiences with Omm Sety, Priestess of Abydos, will be published on Youtube by writer and documentary maker Asfraf Ashram Ezzat on 25 of March!!

Om Sety, the remarkable woman who once lived in Abydos and on whose ideas the House of Life in Abydos is built and the intense creation process of this centre in which Mr. Horus played a great rule, will make this documentary very, very interesting.

Mr. Ashraf Ezzat:

In a rare interview Mr. Horus, the native Egyptian apprentice and later assistant to Omm Sety, recalls his never heard before memories of the priestess of Abydos. Watch the short documentary that sheds the light on the last twenty years of the life of ‘Omm Sety’ in Abydos. Mr. Horus is revealing new information about her rituals as a temple priestess, her hidden discoveries and also her life dream and death wish.
The documentary will be live on YouTube and Vimeo on next Friday, March 25, 2016

 

 

‘Egypt, roots of the Goddess’ 13 – 26 of October 2016

For all the women on this world who want to feel the connection with their own female power in a strong but kind, lovely and creative way………

Who also want to learn and to feel how powerful the sisterhood connection can be between women and how it can help you to be strong in your life like Nepfhtis helped her sister Isis in the struggle between Osiris and Seth…. ….

For this Madeline Taken and me, Yvon Taken, are organizing in October 2016 a very special tour to Egypt…..

‘ Egypt, roots of the Goddess’

Already beautiful women will join this tour like Tamara Beekmans from Vrouwenkracht Academie Holland.

It would be wonderful to do this tour with women all over the world.

We already know that this tour will have very special women healing qualities…..Are you join us……You are welcome!!

Love and Light, Madelinde & Yvon/Aset

http://www.hathorreizen.info – Email info@hathorreizen.info

 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.