We are really looking forward to this documentary ‘Omm Sety priestess of Abydos’ produced by Ashram Ezzat!!!

‘Whether you believe in reincarnation or not, the case of Dorothy Eady, or ‘Omm Sety’ as she is known around the world will remain one of its most intriguing examples. The story of ‘Omm Seti’ is as mystical and amazing as that of ancient Egypt. ‘The priestess of Abydos’ will be coming soon on YouTube. The documentary is directed by Ashraf Ezzat and produced by ‘Pyramidion Pictures’

 

 

 

Beste vrienden en vriendinnen van het Hotel Healing centre House of Life Abydos – Hathor Healing Reizen – Foundation House of Life,

Nieuwsbrief 1 Januari 2016

‘Plant your seeds and make your dreams come true, wherever you are!’

Met nog een frisse neus van de zojuist gelopen nieuwjaars wandeling door de Ruurlose bossen en met de laatste klanken van het traditionele nieuwjaarsconcert op de achtergrond, wens ik iedereen via deze weg een schitterend en hoopvol 2016 toe.

Mogen al onze wensen en dromen als zaadjes gekoesterd en met de juiste gedachten en krachten gevoed worden, zodat ze in 2016 werkelijkheid worden.

Zaadjes zijn er volop……..de reizen die door mij voor Hathor Healing Reizen worden ontwikkelt zijn uit inspiratie zaadjes ontstaan, vervolgens zorgvuldig gekoesterd en uitgewerkt.

Nieuwe reizen naar Egypte ontstaan als je je op een bijzondere wijze vanuit je hart geïnspireerd voelt door Egypte en je in een reis uitdrukking wilt geven aan die inspiratie omdat je uit ervaring weet hoe diep de inhoud ervan de mensen kan raken.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Egypte is het spirituele Moederland van velen onder ons. Het spirituele Moederland die je eigenlijk net als een eigen moeder, voordat je elkaar definitief uit het oog verliest, nog één keer wilt bezoeken om haar nog eens te ervaren, haar weer te ruiken en te voelen.

Egypte heeft het vermogen je Zielen bestaansrecht en je Zielen authenticiteit bloot te leggen. Alsof de Magie van lang vervlogen tijden nog steeds als een Blauwdruk in de stenen en tempels opgeslagen liggen. Voelbaar en werkzaam als een herinnering die ons wakker schudt uit een slaap van duizenden jaren.

Het is niet alsof……. het is er! Egypte is en blijft het land van de Magie, het land van de Scheppingskrachten, het land van de Kennis van de Universele Wetten, het Land van de Ba ( Licht) en de Ka ( donker ). Ken U zelve en je kent het Universum.

Egypte is een land waaraan je je leven kunt blijven wijden omdat het je blijft boeien en het je blijft verwonderen en het je doet herinneren hoe er  ooit is geleefd.  Hathor Healing Reizen staat daarom garant staat voor diepe en rijke ervaringen.

Nieuwe zaadjes,

De nieuwe zaadjes waar ik graag iedereen in deze nieuwsbrief op wil attenderen is de reis ‘Egypt, roots of the Goddess’ die van 13 t/m 26 oktober zal plaats vinden. Een reis speciaal voor en door vrouwen en onder leiding zal staan van dochter Madelinde en ikzelf Yvon/Aset.

Een reis die op een speciale wijze aandacht schenkt aan de vrouwelijke scheppingskrachten in ons en dat doet op een zachte, krachtige, vreugdevolle en liefdevolle wijze. Het is nu al zeker dat het een zeer bijzondere reis gaat worden. Zie daarvoor het programma.

Een ander nieuw zaadje is de reis van 7 t/m 21 december met wereldcoach en grondlegger van de Voyager Tarot, James Wanless. Deze reis met James, ‘The Voyager Tarot Egypt Tour’, is een reis waar ik enorm naar uit kijk. Een reis die voor de tarot deskundigen onder ons een uitgesproken kans is om via de masterclass met certificatie die in deze reis is opgenomen en plaats vindt in het House of Life, een enorme persoonlijke verdieping te ondergaan in het werken met de Voyager tarot. Ben je wat minder bekend met de Voyager Tarot maar begint er nu iets in je te kriebelen, laat je dan niet weerhouden om aan deze reis deel te nemen. James met zijn enorm inspirerend en coachend vermogen neemt je mee op je eigen pad! Mis deze reis en deze kans om samen met James Wanless en mij, Yvon/Aset, door Egypte te reizen dus niet!

Hotel Healing Centre House of Life Abydos

Het laatste inspiratie zaadje voor 2016 heeft alles te maken met mijn geliefde House of Life in Abydos.

Na een bouwproces van zeven jaar is het project klaar gekomen. Het was en is een enorm proces geweest met grote intense periodes, met name de laatste twee jaren.

De enige motivatie voor Sjef en mij om in 2008 met de Egyptische healer Horus uit Abydos aan de bouw van het House of Life in Abydos te beginnen was het feit dat het project gefundeerd zou worden op het gedachtengoed van de legendarische en markante vrouw Omm Sety. Het House of Life zou in haar geest een kennis en healing centrum worden waarin de oude Egyptische healingen verzameld, bewaard en opnieuw uitgedragen worden. Dat ik daarmee op den duur het symbolische stokje van Omm Sety zou gaan overnemen en Horus zichzelf daarin als een brug zag, heeft te maken met het feit dat in de tempel van Sety I in Abydos er altijd een priesteres is geweest die het spirituele gedachtengoed van de tempel beschermde en doorgaf.

In die hoedanigheid heb ik al die jaren samen met de Egyptische healer Horus het House of Life opgebouwd, ben ik er spiritueel innig mee verbonden, is kennis verzameld en heb ik mij spiritueel ontwikkelt in de veronderstelling dat na het bouwproces, in alle rust de doelstelling gezamenlijk verder uitgebouwd en gerealiseerd zou worden met het team van mensen dat zich inmiddels rondom Horus en mij hadden verzameld, waaronder de medepartners Meihuizen.

Het verliep echter allemaal heel anders dan iedereen het zich ooit had voorgesteld.

Als er zich blokkerende factoren op het pad van creatie en ontwikkeling voordoen dan is het zaak je krachten opnieuw te verzamelen, het doel niet uit het oog te verliezen en je missie trouw te blijven.

In de voetsporen van Omm Sety

Welnu, de tijd is aangekomen dat ik mij gesterkt en geïnitieerd door de afgelopen twee jaren, geroepen voel om het werk van Omm Sety in haar geest voort te zetten. Dit ook met volle instemming van Sjef want beiden weten wij dat de creatie van het House of Life in de geest van Omm Sety in 2008 onze gezamenlijke intentie was. We weten dat dit ons leven enorm heeft beïnvloedt en we weten ook dat het vervolgen van mijn missie om in de geest van Omm Sety door te  gaan, ons leven zal blijven beïnvloeden.

Omm Sety zal voortleven in de vorm van een mysterie opleiding die de voorlopige naam krijgt ‘ Egypte en de Tempelmysteriën van Omm Sety’. Het zal worden gegeven in het Healing Centre House of Life in Abydos. De training staat open voor diegenen, mannen en vrouwen, die zich verbonden voelen met Egypte, met Abydos en Omm Sety, met Abydos en de Tempel van Sety I en het niveau van spiritueel werken met de oude Egyptische healing mysteriën in zich willen verdiepen en willen vergroten.

De kennis onderdelen van de opleiding zijn het leven van Omm Sety zelf, het spirituele gedachtengoed van de oude Egyptenaren, Egypte en haar geschiedenis, Egypte en haar mensbeeld, Egypte en haar magie en rituelen, Bescherming en Genezing en tenslotte de Tempelkennis. Het moet gezien worden als een verdieping en een vervolg van de opleiding Ancient Egyptian Healing  I – II – III die het House of Life nu al aanbiedt.

2016 zal het jaar worden waarin ‘Egypte en de Tempel mysterien van Omm Sety’ in de vorm zal worden gezet. In een volgende nieuwsbrief zal meer informatie volgen.

Met het planten van dit laatste zaadje is het einde van de eerste nieuwsbrief van 2016 van Hathor Healing Reizen in zicht gekomen. Het bezoeken en lezen van het healing reis programma wordt van harte aanbevolen. Is er een reis waaraan je wilt deelnemen dan kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier. Regelmatig worden er op onze woonplek informatie bijeenkomsten georganiseerd.

Wil je graag dat ik bij jou in de buurt een informatieve lezing over het House of Life, Omm Sety en mijn Egypte mysterie ervaringen geef, schroom  niet om contact met mij op te nemen.

Opmerkingen en vragen zijn altijd van harte welkom en kunnen via het contactformulier worden verstuurt.

Met de vandaag in Nederland gegeven zeer inspirerende vijfde opleidingsdag van de cursus ‘ In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen’ achter de rug, waarvoor ik de Neturu ten diepste dankbaar ben en met de drie weekse opleidingsreis Ancient Egyptian Healing I & II volgende week in het House of Life in het vooruitzicht, wens ik iedereen een inspirerend begin van 2016 toe.

‘Plant your seeds and make your dreams come true, wherever you are!’

Namens iedereen die ik in deze nieuwsbrief vertegenwoordig – het House of Life – de Foundation House of Life – de Flower of Life en tenslotte Hathor Healing Reizen.

In liefde verbonden, Yvon/Aset

 

 

With great pleasure we announce this message.

This is the poster of my upcoming short documentary (Omm Sety – Priestess of Abydos) which will offer a rare insight into the life of one of the most amazing examples of reincarnation in modern times, namely Dorothy Eady, or better known as Omm Seti. In the film we have interviewed Mr. Horus, who was trained by Omm Sety herself and then became her assistant for more than twenty years.

Ashraf Ezzat  

 

 

Met ongelofelijk veel genoegen en blijdschap kondig ik de nieuwe reis ‘James Wanless Voyager Egypt Tour’ aan.

Deze bijzondere reis zal plaats vinden over precies 1 jaar, van 7 t/m 21 december 2016.

De reis staat onder supervisie van James Wanless en Yvon Taken ( Aset ) en zal garant staan voor diepgaande ervaringen die het bijzondere land Egypte in je op zal roepen en zal een ontwikkelingsimpuls in bewustzijn in het werken met de Voyager Tarot in jezelf openen!

Werk je graag met de Voyager tarot en wil je deze bijzonder verdieping, dan is dit een kans om niet te missen!!

De Voyager Tarot is een inspirerend, eigentijds tarotspel van symbolist James Wanless en beeldend kunstenaar Ken Knutsen. De Voyager is genoemd naar de ruimtecapsule die de buitenste planeten van ons zonnestelsel gefotografeerd heeft. Zoals dit ruimteschip onze kennis over de ruimte buiten ons heeft vergroot, zo kunnen we onze zelfkennis vergroten met behulp van de Voyager-tarot.

“Voyager” betekent “ Reiziger”. Met de kaarten van de Voyager-tarot reizen we door de fascinerende en wonderlijke landschappen van de verschillende lagen van ons bewustzijn die Egypte als vanzelf in ons zal openen.

Reizen met James en Yvon door Egypte zal één groot inspirerend en fascinerend gebeuren worden.

Het volledige programma zal medio januari op de website www.hathorreizen.info te lezen zijn.

Feel it, See it, Believe it, Do it!

James and Yvon

 

Beste vrienden en vriendinnen van het Hotel Healing centre House of Life Abydos & De Foundation House of Life,

De herfst is begonnen en de winter staat voor de deur. Zo hier en daar valt nu al in Nederland een vroege vlok natte sneeuw. In het land van Ra schijnt eeuwig de Zon……en zelfs nu in oktober nog op volle sterkte……De vroege vlok sneeuw in het Westen en de nog steeds zomerse temperaturen in Egypte geven aan dat overal ter wereld een klimaatverandering waarneembaar is. Zelfs de dorpelingen in Abydos spreken erover.

In het House of Life is iedereen in volle voorbereiding. De komende dagen zullen alle 112 bedden in het House of Life bezet zijn door een team van rechters die toe gaan zien op een goed verloop van de verkiezingen in de wijde omgeving van El Bayana en Abydos. Zo ook tijdens de tweede verkiezingsronde volgende week.

De zomer met zijn zandhealingen ligt weer achter ons. De zandhealing is altijd weer een bijzonder kuurverblijf om te mogen begeleiden. Ook dit jaar was dit het geval. Een zandhealing kuur heeft naast een uitwerking op het fysieke gestel, ook een bijzondere uitwerking op de  geestelijke en spirituele aspecten van onze gezondheid.  Wat het zo uniek maakt is de diepe en lange doorwerking erna in het dagelijks leven van de deelnemer.

Een zandhealingkuur is een uitstekende behandeling voor fysieke kwalen als spierklachten – reuma en overgewicht en is even zozeer aan te bevelen als je op bijzondere wijze extra aandacht wil schenken aan je geestelijk en spiritueel welzijn. Het is letterlijk je lichaam en Ka spirit toevertrouwen aan de Aarde waardoor schaduwaspecten in ons bevrijdt en toevertrouwd kunnen worden aan de Aarde om getransformeerd te worden en onze Ba spirit ( Licht ) juist daardoor de ruimte krijgt om zichtbaar te worden.

Informatie avond: 

Op dinsdag 3 november a.s geef Aset in haar praktijkruimte in Ruurlo Nederland informatie over de ontstaansgeschiedenis van het House of Life waar zeker ook de verschillende verblijfsmogelijkheden en kuurverblijven aan bod zullen komen.

Opleidingsreis Ancient Egyptian Healing I – II – III

Tijdens deze avond wordt ook informatie gegeven over de opleiding Ancient Egyptian Healing I – II – III die van 11 januari t/m 1 februari 2016 in het House of Life zal plaats vinden. Een opleiding die echt uniek genoemd kan worden en zeer verrijkend is voor je persoonlijke ontwikkeling of als je je als spiritueel therapeut verder wilt ontwikkelen.

Naast de informatieavond op 3 november zullen Frits Moojaart en Aset op zaterdagmiddag 14 november in het spirituele centrum De Blauwe Décade in Alkmaar Nederland een presentatie over Egypte verzorgen.  Frits zal vooral vertellen over zijn persoonlijke Egypte ervaringen. Aset zal deze informatie aanvullen met haar specifieke ervaringen van de afgelopen 8 jaren en zal nader toelichten waarom in haar en Horus het sterke gevoel leeft dat Egypte de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen in de spirituele bewustwordingsprocessen van vele mensen.

Nieuwe reis:

Nieuw in het Hathor Healing reisprogramma is de reis ‘Egypt, roots of the Goddess’ die van 13 t/m 26 oktober 2016 zal plaats vinden. Het is een reis speciaal voor en door vrouwen. Een reis waarin de Isis aspecten in de vrouw centraal zullen staan. Voorwaar in deze tijd geen verspilde moeite. Zie voor het gehele programma ‘Egypt, roots of the Goddess’

Cultuurreizen:

Hathor Healing Reizen heeft twee interresante cultuurreizen door Egypte samengesteld waarvan de datum samen bepaalt wordt. De Hathor Cultuurreis legt de nadruk op de archeologische bouwstijl en samenleving. De Hathor Medicine in Ancient Egypt reis gaat specifiek over de gezondheidszorg in het oude Egypte. Lees gerust de programma’s.

Alle Hathor Healing Reizen worden in samenwerking met de Egyptische toeroperator Jasmin Tour georganiseerd.

Nieuwsbrief Foundation House of Life Abydos:

In de laatste nieuwsbrief hebben wij u beloofd te verassen en dat doen wij nu met deze nieuwsbrief in de hoop om Foundation vrienden aan te trekken die de doelstellingen van de Foundation financieel of op een andere manier willen ondersteunen.

Flower of Life verbinding:

De Flower of Life verbinding is een initiatief van een groep mensen die een verbinding voelen met het Healing centre House of Life – de Tempel van Sety I en Abydos als krachtplek. 

De spirituele betekenis van het House of Life is echter meer dan de prachtige accommodatie die is gecreëerd in Abydos. Het House of Life in jezelf is leven met de spirituele waarden in en rondom ons heen en is verbonden met de scheppingscreatie en Universele liefde die zijn oorsprong vindt in het Universum en leven hier op Aarde mogelijk maakt. 

De bedoeling van de verbinding is om elkaar te inspireren – praktisch te ondersteunen – elkaar te voorzien van kennis of spiritueel te ondersteunen. Iedere deelnemer vormt in deze verbinding een authentieke cirkel en biedt haar kwaliteiten en kennis belangeloos aan. Je kunt een actieve cirkel zijn maar ook een contemplatieve cirkel die zich in stilte en op afstand verbindt. 

Het belangrijkste is dat er een energie veld wordt opgebouwd waarin iedereen zich ondersteunt voelt en ten alle tijden welkom is……

Op dit moment hebben 21 mensen zich als een cirkel aangesloten. We nodigen je van harte uit de informatie over de Flower of Life verbinding te lezen.

Mocht je ook als een cirkel willen gaan deelnemen laat het ons weten. Op dit moment wordt gewerkt aan een blog waarop gezamenlijk informatie gedeeld kan worden.

Ik wens jullie namens iedereen die ik in deze nieuwsbrief vertegenwoordig – het House of Life – de Foundation House of Life – de Flower of Life en tenslotte ook Hathor Healing Reizen – een prachtige herfst en winter toe.

Love and Light, Horus & Aset & House of Life team  

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.