Healingcentrum House of Life

Naast een hotelaccommodatie is het House of Life een healing- en opleidingscentrum waar je naast healing, retraites, behandelingen gericht op fysieke klachten ook opgeleid kunt worden tot Ancient Egyptian Healer. Het dankt zijn naam zijn naam aan de afdelingen in de tempels uit het oude Egypte die Per – Ankh werden genoemd – Huis van Leven – House of Life.

In deze afdelingen van de tempels werden in de oudheid door priesters en priesteressen de zieken behandeld en verpleegd en zij kunnen dan ook gezien worden als de voorlopers van onze huidige ziekenhuizen. Het House of Life in de tempel van Abydos was beroemd en stond bekend als zeer bekwaam om zijn kennis en trok alleen de allerbeste healers aan. 

Logo Per – Ankh – Huis van Leven – House of Life

Het Per – Ankh hiëroglief is om die reden ook ons logo. De Per – Ankh is geplaatst IN de bergen. De bergen symboliseren de heilige plek ‘de Gab’ , een zeer bijzondere plek en daarmee verwijzen we naar de oude Egyptische spirituele grondslag waarop het House of Life is gebaseerd.

The Gab

In het spiritueel gedeelte van het Healingcentrum House of Life kunt u daarom de fundamenten van de spirituele healing tradities gebaseerd op de oude Egyptische religie nog steeds bestuderen. Het is nauw verbonden met het oude Egypte van de 19de dynastie ten tijde van Farao Sety I en Ramses II. De helende spirituele energieën uit dit oude Egypte zijn tot op de dag van vandaag nog bijna tastbaar aanwezig in de tempel van Sety I.

Healingcentrum House of Life is dan ook een centrum waar de kennis over de healingen en de rituelen uit het oude Egypte verzameld, bewaard en nog steeds ingezet worden om healingen op fysiek en geestelijk gebied tot stand te brengen. Dat de healingen en rituelen uit het oude Egypte niets aan kracht hebben verloren laten de ervaringen zien en leiden ook in de 21ste eeuw tot verrassende resultaten.

Waar kan het Healingcentrum House of Life u bij helpen. 

Healingcentrum House of Life is een plek waar u de bijzondere energie uit het oude Egypte kunt ervaren en nodigt u uit om bij u zelf naar binnen te gaan. Het is een plek waar uw spirituele zijn zich kan ontwikkelen met als doel uw plek hier op Aarde te versterken. Dit doet zij door u te helpen het licht van uw ‘Ba’ te versterken en u te leren uw ‘Ka’ te beheersen.

Het wil u helpen als het leven niet verloopt zoals u had gehoopt of waar u zo uw best voor doet. Het heelt zere delen in uw hart zodat ons innerlijk licht weer kan gaan schijnen. Het is een plek waar licht en liefde uit kunnen  groeien  tot onbaatzuchtigheid en pure kracht in dienst voor het welzijn van u zelf, uw familie, uw vrienden en tenslotte voor het welzijn van de samenleving en onze Aarde.

Tempel van Hathor in Dendera

Het is een plek waar hernieuwd kennis gemaakt kan worden met de fundamenten van een spirituele traditie van wijsheid en kennis die zijn oorsprong kent in het oude Egypte en daarvoor en in ons leeft. Het wil u laten ervaren dat in ieder van ons een spirituele dimensie leeft.

Het is een plek waar u zich kunt verdiepen in deze oorsprong en waar u  zich kunt ontwikkelen in het werk als Ancient Egpytian Healer om dit in te zetten om eerst u zelf en dan uw medemens te helpen.

Abydos als Sterrenpoort – begeleiding & Nazorg:

Wij willen u graag de juiste ondersteuning en begeleiding geven. Daarom nodigen wij u graag uit de volgende informatie te lezen: Abydos als Sterrenpoort – Begeleiding & Nazorg 

Sety I Tempel