Foundation House of Life Abydos

Regenboog bruggen bouwen tussen de Wereld en Egypte – Onderwijsproject – Kleuterschool – Ondersteuning en ontwikkeling van het dorp Abydos

Doelstellingen Foundation House of Life Abydos

De Foundation House of Life Abydos is in 2010 opgericht met als doel sociaal culturele projecten in het dorp Abydos te realiseren. Daarmee ondersteunt zij in actieve zin het Hotel Healing centre House of Life in haar doelstelling om voor het dorp Abydos van betekenis te willen zijn.

Sinds 2010 ondersteunt de foundation het onderwijsproject en heeft het diverse persoonlijke hulpverleningsprojecten ten bate van de inwoners van Abydos gefinancierd. In 2013 is door toedoen van de foundation de kleuterschool van Abydos gerealiseerd en nu biedt zij een helpende hand in de ondersteuning van de kleuterschool van Abydos.

Het Foundation House of Life Onderwijsproject

Het Foundation House of Life onderwijsproject ondersteunt dertig kinderen uit arme families in de jaarlijkse onderwijskosten en alles wat zij nodig hebben gedurende het schooljaar; schooluniform, sportkleding, vrije tijdskleding en leermateriaal.

De foundation probeert via donateurs en jaarlijkse activiteiten dit project te financieren.

Nieuwe doelstellingen Foundation House of Life Abydos 

Muziek – Dans en Theater zijn prachtige en Universele mediums en worden over de hele wereld ingezet om de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren en te ondersteunen. Het geeft kinderen de kans om goede en nieuwe ervaringen over zichzelf en met elkaar op te doen.

In de toekomst hoopt de Foundation naast haar het financieel ondersteunen van het onderwijsproject er ook te zijn voor de kinderen van Abydos en is zij voornemens om in het House of Life zelf voor de kansarme kinderen van Abydos – De Kinderweek van Abydos te organiseren met daarin muziek – dans en theater workshops.

Zo bouwen we wereldwijd aan verbroedering en ontwikkeling en hoop op een betere toekomst voor iedereen. Doet u mee? Wij zijn blij met iedere gift! U steunt de foundation ook door de aankoop van onze pennen, tassen, kalenders, meditatie- en notitieboeken en onze ansichtkaarten. Hartelijk dank daarvoor!

 Uw giften zijn welkom op Rabobank 

tnv St. Foundation House of Life, Nederland

IBAN: NL94RABO 0111398886 – BIC: RABONL2U

foundation@houseoflife.info

Foundation House of Life Donateurs verwendag 2017

Na zeven jaren een nieuw concept: 

Na zeven jaren in Nederland De Week van Abydos te hebben georganiseerd waarin mensen die de foundation wilden steunen diverse workshops, presentaties en lezingen konden bijwonen op basis van een vrije gift, werd dit jaar besloten ons te richten op het werven van vaste donateurs om vervolgens als blijk van dank voor de vaste donateurs een verwendag te organiseren.

En zo geschiedde het dat op zaterdag 24 juni de eerste Foundation House of Life verwendag bij Sjef en Yvon Taken in Ruurlo werd gehouden. Het werd een prachtige verwendag getuige de evaluaties van o.a. Marloes en Anja die u zeker moet lezen.

Wij zijn nog steeds blij met iedere vaste donateur en wij blijven zeker werven want het onderwijsproject is op dit moment nog niet helemaal gedekt door voldoende donateurs! Van het invoeren van een nieuw concept leer je ook. Wat wij in ieder geval nu al hebben geleerd is dat er volgend jaar opnieuw een donateursverwendag voor onze vaste donateurs wordt georganiseerd maar dat we hebben gemerkt dat De Week van Abydos met haar workshops, presentaties en lezingen toch een belangrijk deel van de opbrengsten vormden om het onderwijsproject te kunnen  financieren.

Daarom toch volgend jaar weer De week van Abydos die van maandag 18 t/m zondag 24 juni 2018 zal worden gehouden en de donateursverwendag die gepland staat op zaterdag 23 juni.

Donateur-Verwendag 2017 door Marlous. 

Wordt je graag verwend?

Vindt je het fijn bij te dragen aan het welzijn van een ander en te helpen die ander betere kansen in het leven te geven? Heb je belangstelling voor het Oude Egypte en zijn, in die tijd wereldberoemde, helingmethoden?

Al die dingen komen samen op de donateurs-verwendag van de Foundation House of Life Abydos. Door je bijdrage kunnen kinderen in Abydos, die anders niet naar school zouden kunnen omdat hun ouders het geld niet kunnen opbrengen, naar school en aan alles meedoen wat de school aanbied.Als dank voor je bijdrage is er eenmaal per jaar een donateur-verwendag, die er dit jaar voor mij zo uitzag:

Bij aankomst werd ik hartelijk ontvangen door bestuursleden en mededonateurs, waarvan ik er een aantal al kende. Het was een geweldig weerzien, vol goede herinneringen aan mijn verblijf in het House of Life in 2012.

Het oud-Egyptisch voetenbad bracht me weer terug in de mooie sfeer van toen en voelde heel weldadig. Er was tijd om na te voelen en voor de inwendige mens te zorgen. De hele dag stonden er heerlijke hapjes en drinken klaar en kon je ervaringen uitwisselen.

Uit de diverse verwen-aanbiedingen koos ik de rugmassage. Na de lange autorit was dat zeer welkom. Ik voelde me erna weer helemaal opgefrist.

Het was een middag van volledige onthaasting, waarbij ruim tijd was met elkaar te spreken, de mooie tuin te bekijken of gewoon met jezelf te zijn.

In de loop van de middag hebben we kaarten getrokken. Yvon kreeg er inzicht door voor het vervolg van de foundation, maar iedere kaart sprak ook tegen degene die hem trok. Er was voor ieder een mooie aanreiking.

Daarna gaf Yvon ons een heerlijke, prachtige klankheling. Het was een hele bijzondere afronding van de dag, waardoor we nog dieper in ontspanning kwamen met alle voordelen van dien.

Terwijl wij zo heerlijk verwend werden, was Miryam druk bezig de afsluitende maaltijd voor ons klaar te maken.

Al dat verwend worden, maakt hongerig, dus hebben we het ons goed laten smaken.

Hartelijk dank voor de prachtige dag. Het was fijn de oude bekenden weer te zien, en nieuwe mensen te ontmoeten.

Graag tot volgend jaar. Marlous

Op 23 juni 2017 werd voor de eerste keer een verwendag georganiseerd voor de donateurs van de Foundation House of Life Abydos door Anja Schippers. 

Het is altijd weer fijn om naar Ruurlo naar het huis van Yvon en Sjef te gaan. Een mooie plek om te vertoeven.

Om 11.00 uur werden we welkom geheten met koffie, thee en taart. Daarna konden we genieten van een voetbad en werden onze voeten in de kamferolie gezet. Vervolgens kon je gebruik maken van een rugmassage en in de tipi tent van voetreflexmassage of een oorkaarsbehandeling.

Als afsluiting een ligconcert gegeven door Yvon. Dat was dus echt een verwendag!

Tussendoor gesprekken over Egypte en informatie over Abydos en ontmoetingen met andere Egypte liefhebbers.

Miryam en Ineke (die helaas afwezig was) kregen een afscheidscadeautje voor al hun werk in de afgelopen 7 jaren voor de Foundation. 

Zij hebben roerige jaren meegemaakt en Yvon zoveel mogelijk ondersteund. Als afsluiting nog een heerlijke maaltijd met soep van Sjef en heerlijke salades.(de wijn was ook uitstekend!)

Dank jullie wel voor deze bijzondere dag!

En succes met de voortzetting van de Foundation speciaal voor de kinderen van Abydos.

Volgend jaar kom ik weer!

Anja Schippers.

Speciale dank: 

Onze speciale dank gaat uit naar praktijk Light of Bastet, Body massage en Energie werk (Ingrid Locsmandy) en Praktijk Myrddin, voetreflex (Annelies Engelman)  voor de fijne en spontane medewerking die zij hebben verleent. De behandelingen werden zeer op prijs gesteld.

Afscheid van Miryam en Ineke.

De donateurs verwendag 2017 werd tevens de laatste activiteit van Miryam en Ineke als Foundation bestuursleden. Tijdens de verwendag hebben we afscheid van hen genomen.

Sinds de oprichting van de Foundation in 2010 zijn zij betrokken geweest om de doelstellingen van de Foundation te realiseren. Zij hebben dit met hart en ziel en vol liefde voor het House of Life en het dorp Abydos gedaan en door hen is mede de regenboogbrug tussen Nederland en Egypte tot stand gekomen.

Miryam en Ineke, heel veel dank voor alles wat jullie hebben gedaan in goede en slechte tijden. Ook namens alle donateurs danken wij jullie voor de vele goede jaren en de fijne samenwerking!

Nieuw bestuurslid: 

We zijn blij dat Dr. Marika Burda bereidt is om haar kwaliteiten in te gaan zetten voor de Foundation zodat het werk van de Foundation House of Life Abydos door kan gaan. We heten Dr. Marika Burda dan ook van harte  welkom, we wensen haar veel inspiratie toe en nodigen jullie van harte uit om nader kennis met haar te maken.

Dr. Marika Burda: 

Even voorstellen

Mijn naam is Marika Burda en ik heb vanaf 1 juli 2017 als nieuw bestuurslid van de Foundation House of Life Abydos het stokje overgenomen van Ineke en Miryam, die met hart en ziel hun werk voor de foundation hebben verricht. In de hoop dat alle inspanningen uit het verleden zowel als in de toekomst vrucht mogen gaan dragen, zal ik samen met Yvon en Sjef Taken hernieuwd de schouders zetten onder dit waardevolle project.

Achtergrond

Als oudste dochter uit een ondernemersgezin ben ik na de middelbare school ruim 16 jaar werkzaam geweest in het kappersvak. Geïnspireerd door dit beroep en gedreven door een niet aflatende interesse in de biologie, psychologie en sociologie is gaandeweg het idee ontstaan om van richting te veranderen. Aldus heb ik eind 90er jaren het kappersvak verlaten om mij te wijden aan verschillende studies waarin deze interessegebieden vertegenwoordigd waren. Als sluitstuk van deze carrièreswitch ben ik in 2005 afgestudeerd in de studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht met als specialisatierichting ‘Work and Health’

Vrijwel aansluitend ben ik als researcher in dienst getreden bij de capaciteitsgroep ‘Huisartsgeneeskunde’ van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences (FHML) aan de Universiteit Maastricht. Vanuit medisch sociologisch perspectief heb ik er verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd met als doel ervaringsdeskundigheid van mensen met diabetes mellitus, op het terrein van autorijden en arbeid, te objectiveren. Hieruit zijn succesvolle gedragingen voortgevloeid ter bevordering van autonomie van mensen met een chronische aandoening. Al deze inspanningen zijn uiteindelijk uitgemond in een promotie en hebben eind 2012 hun beslag gekregen in een proefschrift. Tot en met mijn promotie ben ik aan deze vakgroep verbonden geweest.

Motivatie

Naast mijn belangstelling voor de reguliere geneeskunde en aanverwante wetenschappen, ben ik ook altijd geïnteresseerd geweest in de spirituele nalatenschap van de oude Egyptenaren. Gedreven door de wens om mij ook op dit vlak verder te ontwikkelen en bekwamen ben ik na verschillende omzwervingen in contact gekomen met Yvon Taken. Bij haar heb ik in Nederland de healing opleiding: ‘In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen’ Deel I. gevolgd. Het meest indrukwekkende vond ik echter hoe de vertaling van dit spirituele gedachtegoed tot uitdrukking kwam in de realisatie van het House of Life in Egypte en in het verlengde daarvan, de sociaal culturele projecten ter ondersteuning van de inwoners in Abydos. Om bij te dragen aan de continuïteit van deze waardevolle projecten, heb ik mij vanuit een diepe menselijke betrokkenheid beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid van de Foundation. Daarbij kijk ik uit naar een vruchtbare samenwerking met alle betrokkenen en hoop dat er voldoende draagkracht gegenereerd kan worden om het project ook in de toekomst voort te laten bestaan.

Hartelijke groet,

Dr. Marika H.F. Burda

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe en hopen elkaar weer te ontmoeten in onze volgende nieuwsbrief waarin wij verslag doen van de uitreiking van de schooluniformen aan de groep kinderen die de Foundation onder haar hoede heeft genomen.

Egypte: Mohamed Abdelmotagally – Nederland: Marika Burda – Sjef en Yvon Taken

Terugblikken voorgaande jaren:

Voor een vrolijke terugblik op De week van Abydos 2016 verwijzen we u graag naar: Vrolijke terugblik Week van Abydos 2016  

Nieuwsbrief Oktober 2015: